CE-markering

Voordelen van DANIELSON CE-markeringen:

 • Diverse materialen en technieken voor het realiseren van de juiste CE markering;
 • Inzetbaar voor elke toepassing en product;
 • CE-markering kan ook (digitaal) gedrukt worden op o.a. aluminium typeplaatjes, RVS naamplaten, bronzen of messing machineplaten;
 • Kan blootgesteld worden aan chemicaliën of agressieve schoonmaakmiddelen;
 • Wij kunnen de CE markering op naamplaten en machineplaten laseren, graveren, etsen en/of inlakken.


Meer productinformatie

Vragen? Bel en spreek een van onze medewerkers:

CE-markering

DANIELSON heeft diverse materialen en technieken beschikbaar voor het realiseren van de juiste CE markering op uw product, inzetbaar voor elke toepassing. Eventueel kan CE markering (digitaal) gedrukt worden op aluminium typeplaatjes, RVS naamplaten, bronzen of messing machineplaten, CE labels of industriële keuringsstickers. Voor een toepassing in meer veeleisende omgevingen, blootgesteld aan chemicaliën of agressieve schoonmaakmiddelen, kunnen wij de CE markering op naamplaten en machineplaten laseren, graveren, etsen en/ of inlakken.

Een CE-markering is te vinden op veel producten en geeft aan, dat het product voldoet aan regels die gelden binnen de Europese Economische Ruimte (EER; de landen binnen de Europese Unie – Zweden, Verenigd Koninkrijk, Tsjechië, Spanje, Slowakije, Slovenië, Roemenië, Portugal, Polen, Oostenrijk, Nederland, Malta, Luxemburg, Letland, Litouwen, Kroatië, Italië, Ierland, Hongarije, Griekenland, Frankrijk, Finland, Estland, Duitsland, Denemarken, Cyprus, Bulgarije en Belgie – alsmede Turkije, Zwitserland, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland). CE is de afkorting van Conformité Européenne en betekent zoveel als “in overeenstemming met de Europese regelgeving”. DANIELSON Industrial Graphics B.V. heeft diverse materialen en technieken beschikbaar voor het realiseren van de juiste CE-markering op uw product. Voor uw afnemers is het in één oogopslag duidelijk, dat uw product voldoet aan de eisen van de EER.

Een CE-markering op een bepaald product toont aan, dat het voldoet aan alle van toepassing zijnde Europese regels en dat alle procedures met betrekking tot conformiteit en overeenstemming zijn afgerond. Wanneer u uw product binnen de EER op de markt wilt brengen, is een CE-markering verplicht, of uw product nu binnen de EER gemaakt is of niet. Met het oog op de regelgeving zijn de CE-markering een essentieel onderdeel van zowel het kwaliteitsproces van uw bedrijf als van uw verkoopcijfers. Voor de afnemers van uw product is de CE-markering een aanwijzing dat het voldoet aan de eisen van de EER.

Lees meer

Met een CE-markering geeft u als fabrikant aan, dat uw product voldoet aan de eisen die eraan gesteld worden op het gebied van milieu, gezondheid en veiligheid. Het doel van CE-markering is tevens om de vrije handel binnen de lidstaten te verbeteren. Daarnaast maakt CE-markering het eenvoudiger om dezelfde producten uit verschillende landen onderling te vergelijken. Wanneer uw product een CE-markering heeft, mogen de lidstaten van de EER u er niet van weerhouden het op de markt te brengen. Tevens mogen zij geen extra eisen aan uw product stellen.

Een CE-markering is een merkteken dat u als ondernemer aan moet brengen op producten die vallen onder de Nieuwe Aanpak Richtlijnen. In deze richtlijnen staat globaal omschreven aan welke eisen producten moeten voldoen. Wanneer een richtlijn voor een bepaalde productgroep is vastgesteld, moeten alle producten die onder deze productgroep vallen en die in de EER op de markt worden gebracht aan de bepalingen van deze richtlijn voldoen.

Nieuwe Aanpak Richtlijnen zijn vastgesteld voor verschillende productgroepen. CE-markeringis verplicht voor o.a.:

 • verpakkingen;
 • scheepsbenodigdheden;
 • pleziervaartuigen;
 • medische hulpmiddelen;
 • liften;
 • koelkasten;
 • elektromagnetische producten;
 • bouwproducten;
 • drukvaten;
 • gastoestellen;
 • cosmetica;
 • machines;
 • motorvoertuigen;
 • persoonlijke beschermingsmiddelen;
 • speeltoestellen;
 • telecommunicatie apparatuur.

Wilt u op uw product CE-markering toepassen, dan dient u een aantal stappen te doorlopen:

 • De richtlijnen van de Europese Commissie beschrijven de essentiële eisen waaraan productgroepen moeten voldoen. U moet nagaan welke richtlijnen van de EU en welke geharmoniseerde normen vastgesteld zijn voor uw product. De mogelijkheid bestaat, dat er meerdere richtlijnen van toepassing zijn op een productgroep. Per richtlijn zijn er Europese geharmoniseerde normen uitgevaardigd, waarin de eisen van de richtlijnen tot in detail zijn uitgewerkt. Normbladen zijn aan te vragen bij normalisatie-instituut NEN;
 • Wanneer u eenmaal weet aan welke richtlijnen u product moet voldoen om in aanmerking te komen voor een CE-markering, dient u te controleren of dit ook inderdaad het geval is. Is uw product gemaakt volgens alle geharmoniseerde normen die toepasselijk zijn voor het betreffende product, dan geldt een “vermoeden van conformiteit”;
 • U dient na te gaan of de conformiteit van uw product moet worden beoordeeld door een “notified body”. Dit is een door de overheid gekozen test- of keuringsinstituut, dat checkt of een product aan de gestelde richtlijnen voldoet. Een “notified body” is niet altijd verplicht; deze wordt meestal ingeschakeld wanneer het gaat om producten met een verhoogd veiligheidsrisico;
 • Om te controleren of uw product voldoet aan de eisen van de richtlijnen, bent u als fabrikant verantwoordelijk voor het daadwerkelijk testen van het product. Een risicobeoordeling is een belangrijk onderdeel van deze procedure. Bij een risicobeoordeling gaat u actief op zoek naar eventuele risico’s, waarna u maatregelen kunt treffen om de kans op schade en/of letsel te verminderen;
 • Na het doorlopen van de voorgaande stappen dient u uitgebreide technische documentatie samen te stellen, waaruit blijkt dat uw product voldoet aan alle toepasselijke eisen. Deze documentatie moet o.a. specificaties, tekeningen, testrapporten, keuringscertificaten en een gebruiksaanwijzing omvatten. De gebruiksaanwijzing van uw product dient minimaal geschreven te zijn in de taal of talen van het land of de landen waar het product wordt verkocht of gebruikt. Er moeten voorschriften in opgenomen zijn m.b.t. het gebruik van het product in eventuele gevaarlijke situaties, die niet te voorkomen zijn door aanpassingen in het ontwerp van het product. Deze documentatie moet u tot minimaal 10 jaar na de fabricagedatum van het product kunnen overleggen wanneer een markttoezichthouder hierom vraagt;
 • De CE-markering dient zichtbaar, leesbaar en onuitwisbaar op het product of het typeplaatje aangebracht te worden. Wanneer bij de beoordeling van uw product een “notified body” betrokken was, dient diens identificatienummer ook op het product vermeld te worden. U dient aan te tonen dat u, als fabrikant, de verantwoordelijkheid neemt voor de conformiteit van uw product. Dit doet u door een EU-conformiteitsverklaring op te stellen en te ondertekenen. De conformiteitsverklaring dient u te bewaren bij de verplichte technische documentatie.

Voor elke branche kunnen de eisen aan het materiaal en de techniek voor het maken van de geschikte CE-markering verschillen. DANIELSON heeft voor elke toepassing de geschikte oplossing. Wij kunnen CE-markering drukken op o.a. aluminium typeplaatjes, RVS naamplaten, bronzen of messing machineplaten en industriële keuringsstickers. Is de omgeving veeleisend, bijvoorbeeld omdat uw product wordt blootgesteld aan chemicaliën of agressieve schoonmaakmiddelen, dan kunnen wij CE-markering laseren, graveren, etsen of inlakken.
DANIELSON Industrial Graphics B.V. is al ruim 80 jaar een begrip in de markt van kwalitatief hoogstaande oplossingen voor industriële identificatieproducten. Wij maken van de CE-markering op uw product een professionele en stijlvolle kwaliteitsmarkering. Door onze jarenlange ervaring hebben wij voor elke branche een passende oplossing m.b.t. CE-markering en ons proactief serviceteam adviseert u graag over de meest geschikte materialen en technieken. Zo creëren wij samen met u de perfecte stijl en uitstraling voor uw CE-markering.

Lees minder

Vraag een offerte aan

Laat uw gegevens achter en wij zullen zo spoedig
mogelijk contact met u opnemen.

Wilt u liever direct een medewerker spreken?
Bel +31 (0)33 4697 300

Zakendoen met DANIELSON betekent altijd een passende oplossing!

“ Klanten van DANIELSON Industrial Graphics B.V. vertrouwen op onze adviezen en leveringen van diverse soorten identificatie producten, zoals naam- en typeplaten, logo’s en beeldmerken. Hierbij maken we gebruik van verschillende materialen, kleurcombinaties en productietechnieken. ”

– Louis van Dort, DGA DANIELSON Industrial Graphics B.V.

Logo Danielson

DANIELSON al 80 jaar de specialist in industriële identificatie producten.

Download onze brochure